Jump to content

New My Fair Princess 还珠格格 [2011]


Cambionn

Recommended Posts

313057_254606764562867_124609574229254_8

Synopsis

New My Fair Princess, is a remake drama about a common girl, Xiaoyan Zi. During a coincidental encounter, Xiaoyan Zi promised to help Ziwei reunite with her long lost father, the Emperor. Due to an accident, Xiaoyan Zi becomes the Emperor's daughter & was given the title: Huan Zhu Gege (Returning Pearl Princess). Because of her uneducated background & lively personality, she disregards regulations in the palace & cause mayhem. Will her identity be exposed, find love, and reunite Ziwei with her father?

 

Details

Chinese name: 还珠格格 (Huánzhū Gége)
English name:  New My Fair Princess
Genre: Drama, historical, romance
Episodes: 98
Director: Li Ping, Ting Yang-kuo
Broadcast Network: Hunan TV
Broadcast Period:  6 July 2011 - 8 September 2011

This entry is only about the 2011 remake, for the original click here.

 

Cast

Li Sheng as Xiaoyanzi
Zhang Rui as Yongqi
Benjamin Schwartz as Banjieming (Benjamin)
Hai Lu as Xia Ziwei
Li Jiahang as Fu Erkang
Chiu Hsinchih as Qianlong Emperor
Sheren Tang as the empress
Leanne Liu as the empress dowager
Zanilia Zhao as Princess Qing'er
Gao Ziqi as Xiao Jian
Sun Yaoqi as Jinsuo
Lu Hong as Fu Ertai
Fang Qingzhuo as Wet-Nurse Rong
Wang Jinduo as Liu Qing
Zhou Fang as Liu Hong
Liu Xiaoye as Consort Ling
Zhuang Qingning as Consort Yu
Madina Memet as Hanxiang
Zhang Danfeng as Mai'erdan (Merdan)
Chai Biyun as Princess Saiya
Kan Qingzi as Xinrong
Liu Changwei as Chang Shou
Yu Yingying as Mingyue
Ma Xiangyi as Caixia
Qu Aohui as Xiaodengzi
Zhang Zhuowen as Xiaozhuozi
Lei Zhenyu as Fu Lun
Chen Huijuan as Fu Lun's wife
Xu Yazhou as Lang Shining
Gang Yi as Ji Xiaolan
Xing Hanqing as Fu Heng
Yang Fengyu as E Min
Xin Xin as Xiaowenzi
Chen Muyi as Xiaochongzi
Li Zixing as Xiaoguizi
Han Chao as Xiaoshunzi
Wang Zi as Xiaoluzi
Xu Tianchen as Xiaohuangzi
Chen Yayun as Xiaolüzi
Ding Li as Xiaolanzi
Xie Zhongling as Cailian
Zang Jinsheng as Liang Tinggui
Wang Heming as Master Zhuang
Nige Mutu as Ali Hezhuo (Ali Khoja)
Wang Jianxin as Qike'er
Yang Quanjing as Sai Wei
Ye Dao as Sai Guang
Yan Qinglong as Sai Hu
Yu Chengchuan as Sai Bao
Li Xiaoyan as Wet-Nurse Gui
Cao Shan as Shuangxi
Zhou Jingjing as Lamei
Zhang Xinyue as Dongxue
Cheng Jinan as Cuihuan
Sheng Tianling as Peiyu
Hu Qiunan as Zhen'er
Weng Wenqian as Cui'er
Qian Jing as Mei'er
Luo Shujie as Ying'er
Yang Qing as Jixiang
Huang Xiaolan as Ruyi
Zheng Qiongxiao as Xiaoxiao
Yang Mengdi as Zhaizhai
Mou Xing as Qiutian
Xu Yuhan as Xiaodouzi
Kang Shengwen as Xiaohuzi
Chen Shidan as Baby Girl Dou
Kong Biyu as Grandma Wang
Liu Huanying as Nanny Sun
Chen Heng as Third Princess
Chai Wei as Seventh Princess
Mi Dou as Ninth Princess
Fu Tao as Eleventh Prince
Wu Tiezheng as Twelfth Prince
Zhu Jiazhen as Zhu'er
Ai Ru as Jinlingzi
Chen Zhuo as Yinlingzi
Yu Zikuan as Guan Bao
Su Mei as Guan Bao's wife
Gao Sen as Eunuch Pu
Wang Chunyuan as Imperial Doctor Hu
Yan Jingning as Imperial Doctor Li
Han Xiquan as Imperial Doctor Zhong
Chen Fusheng as Balang
Yin Zhefei as Brother Ou
Mao Jianping as Brother Ou's wife
Shen Baoping as Liu Yixin
Xu Zhenbin as Lujia
Wang Liangzhu as Kaluma
Li Chenyin as Langka
Jenny Zhang as Hu Ruolan
Wang Kun as Gao Yuan
Wang Kun as Gao Da
Zong Fengyan as Gao Liang
Zong Fengyan as Gao Ming
Ruby Lin as Xia Yuhe
Gao Ziqi as Xiao Zhihang
Qin Lan as Du Xueyin

 

Airing sites:

[]

 

Sources:
Rakuten Viki, Wikipedia, MyDramaList

@Lynne @NiteWalker Moderator tag to get it added to the directory list.

Edited by Cambionn
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use