Jump to content

The Love of Hypnosis 南烟斋笔录 [Pending]


NiteWalker

Recommended Posts

7lKPfq1.jpgTitle: 南烟斋笔录 / Nan Yan Zhai Bi Lu
English title: The Love of Hypnosis
Also known as: Records of the Southern Mist House
Genre: Period, romance, fantasy
Episodes: 70

Director: Liu Hai Bo, Ye Zhao Yi, Wu Jiu Xi
Screenwriter: Wu Jiu Xi, Feng Xia (冯侠)
Broadcast network: Mango TV
Broadcast period: 2021

 

Cast:

Liu Yi Fei as Lu Mansheng
Tang Zhen as young Lu Mansheng
Jing Bo Ran as Ye Shen
Huang Yi as young Ye Shen
Zhao Li Xin as Wei Zhishen
Wei Da Xun as Zhao Xinzhi
Tang Zi Yue as young Zhao Xinzhi
Liu Min Tao as Yun Niang
Zhang Han Yun as Dai Wanqing
Xuan Lu as Yan Suwei
Jin Hao as Yuan Shichen
Hu Bo as Si Ma
Tian Xiao Jie as Hua Bo
Li Meng Ying as Lu Ni
Chen Ying Ying as Lu Fu
Wang Kai Yi as Song Qing
Yin Zhi Xuan as Jiang Lian
Yu Fang Yi as Guang Jun
Quan Pei Lun as Lin Mosheng
Steven Sun as Dong Xiaochuan
Li Xin Zhe as Zhang Xianzhi
Chen Zhe Lun as Xiao Dao
He Xing Yu as Jin Xiaotong
Xu Shao Ying as An Shuo
Hu Yun Hao as Xiao Zixi
Sun An Qi
Zhang Bo Han as He Jieming
Yuan Hong as Boss Gao

 

Synopsis:

A white-collar worker discovers old records in her childhood home which takes the story to the end of Qing and the beginning of the Republican era. The female protagonist of the novel, Lu Mansheng, who sells unique scents which has asupernatural ability to heal her clients’ broken hearts. She meets and falls in love with Ye Shen, a patriotic young man who also seems to have some sort of supernatural power.

(Source: Dramawiki)

 

Official Sites:

Weibo l Baidu l Douban

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use